Chicago Metallic T15 Click 2790 sufit podwieszany konstrukcja (do szybkich i dokładnych instalacji)

Chicago Metallic™ T15 Click 2790

15 mm konstrukcja z uniwersalnym profilem głównym i profilami poprzecznymi