Projektowanie szkoły: jak stworzyć inkluzywne przestrzenie do nauki hybrydowej

16 listopada 2023

Środowiska do nauki hybrydowej stały się obowiązkowym elementem przestrzeni edukacyjnych. Wiele szkół dostrzegło potrzebę zapewnienia pomieszczeń przeznaczonych do zdalnego nauczania.

Elastyczność i możliwość adaptacji systemu nauki hybrydowej

Wnętrza szkolne do nauki hybrydowej muszą być elastyczne i umożliwiać dopasowanie do potrzeb uczniów. Pierwszy etap to projektowanie przestrzeni, które można będzie później zmodyfikować. Każda przestrzeń powinna umożliwiać stosowanie różnych metod nauczania i prowadzenie zajęć różnego typu. Konieczne jest uwzględnienie wszystkich sposobów prowadzenia lekcji: pracy w grupach, wykładów w sali lekcyjnej i poza nią oraz pracy indywidualnej.

Gdy projekt przestrzeni jest gotowy, priorytetowym elementem staje się technologia. Musi umożliwiać interakcje zarówno zdalne, jak i na miejscu. Ma to na celu uniknięcie przerwania komunikacji. Osoby prowadzące zajęcia muszą zawsze móc poradzić sobie z trudnościami.

Ze względu na dużą liczbę stylów nauczania, w takich przestrzeniach kluczowe jest użycie rozwiązań akustycznych umożliwiających adaptację. Asortyment rozwiązań akustycznych Rockfon Canva doskonale nadaje się do projektowania przestrzeni wielofunkcyjnych. Modułowa budowa paneli i zdejmowane płótna sprawiają, że Canva jest zrównoważonym produktem i umożliwia dopasowanie układu do nowych okoliczności bez potrzeby zamawiania nowych produktów.