Alan Davies omawia proces zdobywania uprawnień WELL Accredited Professional (WELL AP)

13 listopada 2020

Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o dobrym samopoczuciu. Alan Davies z naszego zespołu ds. specyfikacji uzyskał tytuł WELL Accredited Professional i serdecznie poleca poddanie się procesowi kwalifikacji.

Akredytowany specjalista WELL

Budynek biurowy z akredytowanym specjalistą WELL

Czy możesz opowiedzieć nam o procesie kwalifikacji na WELL AP?

Przestrzegając kryteriów związanych z systemami certyfikacji ekologicznej takimi jak LEED i BREEAM, branża projektowa i budowlana doprowadziła do znacznego wzrostu stopnia zgodności budynków z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednak wspomniane systemy w bardzo niewielkim stopniu koncentrują się na zdrowiu ludzi.

W ostatnich czasach prowadzono wiele badań na temat wpływu budynków na ludzkie zdrowie, a system oceny WELL został opracowany, by wypełnić lukę pozostawioną przez inne rozwiązania. Dzięki bardziej kompleksowemu podejściu do samopoczucia uzupełnia systemy certyfikacji ekologicznej i pozwala architektom i projektantom w większym stopniu skoncentrować się na użytkownikach projektowanego budynku.

Epidemia COVID przyczyniła się do zwiększenia nacisku na samopoczucie: w najbliższych latach w branży architektonicznej i projektowej dobre samopoczucie i zrównoważony rozwój będą traktowane priorytetowo.

Opowiedz nam coś o egzaminie. Które uwzględnione w nim zagadnienia były Twoim zdaniem szczególnie przydatne w związku z projektowaniem sufitów podwieszanych?

Uzyskanie akredytacji wymaga zdania egzaminu dotyczącego siedmiu różnych założeń: powietrza, światła, komfortu, umysłu, wody, odżywiania i aktywności fizycznej. Powietrze, światło, komfort i umysł to najważniejsze założenia mające odniesienie do sufitów podwiesza.

Powietrze – to założenie koncentruje się na jakości powietrza i działaniach prowadzących np. do ograniczenia stężenia LZO (lotne związki organiczne) w użytkowanych przestrzeniach. Mówiąc prościej, chodzi o to, aby nie stosować w budynkach szkodliwych substancji. Sufity podwieszane mogą to ułatwić dzięki zgodności z normami dotyczącymi niskich emisji, takimi jak klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Światło – nacisk położony jest głównie na jakość światła i odblaski. O odpowiednią ilość światła w pomieszczeniu można zadbać, wykorzystując różne powierzchnie, np. sufity o współczynniku odbicia światła wynoszącym co najmniej 80%. Dzięki temu użytkownicy przestrzeni czują się bardziej komfortowo, a ich rytm okołodobowy nie zostaje niepotrzebnie zakłócony. Sufity podwieszane pomagają osiągnąć wspaniałe rezultaty w tym zakresie, a dodatkowo ograniczają ilość sztucznego światła potrzebną w pomieszczeniu, co przekłada się na obniżenie kosztów energii.

Komfort – to założenie jest szczególnie ważne dla marki Rockfon. Jako producenci sufitów, często koncentrujemy się na akustyce, którą można powiązać z założeniem dotyczącym komfortu. To założenie obejmuje m.in. hałas generowany we wnętrzu, projekt akustyki, czasy odbić, tłumienie dźwięku, powierzchnie dźwiękochłonne oraz wszelkie kwestie dotyczące zarządzania dźwiękiem w pomieszczeniu.

Umysł – to założenie dotyczy tworzenia przestrzeni, w których użytkownicy czują się mile widziani, co ma korzystnie wpływać na ich zdrowie psychiczne. Sufity akustyczne mogą pomóc stworzyć spokojne, wyciszone przestrzenie umożliwiające zachowanie prywatności, i dzięki temu spełnić podstawowe kryteria i warunki optymalizacji związane z umysłem. To założenie koncentruje się również na wprowadzeniu świata zewnętrznego do wnętrza i umocnienia naszego związku z przyrodą. Taki efekt można osiągnąć na przykład za pomocą wysp w kształcie liści umieszczonych w miejscach, w których znajdują się naturalne elementy. Akustyka jest jedną z kwestii poruszanych w ankietach prowadzonych po rozpoczęciu użytkowania przestrzeni i wymaganych w związku z tym założeniem.

Czy badania rzeczywiście były interesujące i adekwatne?

Tak, zdecydowanie. Dotyczyły szczegółowych aspektów projektu budynku. Dla mnie, osoby zainteresowanej samopoczuciem i zrównoważonym rozwojem, naturalnym kolejnym krokiem było zastosowanie zdobytej wiedzy w konkretnych przypadkach, którymi się zajmuję. Informacje i porady na temat warunków przyznania budynkowi certyfikatu WELL były bardzo rzeczowe. Oprócz tego omówione zostały różne opcje optymalizacji pozwalające zdobyć złoty lub platynowy poziom oceny.

Jakie jeszcze elementy programu uważasz za przydatne?

Spodobało mi się, że dzięki niemu zdobyłem ogólną wiedzę na temat środowiska budynku. Ponadto podkreślono wszechstronność sufitów akustycznych (i paneli ściennych). Biorąc pod uwagę, że 685 milionów stóp kwadratowych powierzchni uzyskało już certyfikat lub czeka na jego przyznanie, można jednoznacznie stwierdzić, że znaczenie systemu WELL ciągle rośnie.