Przerwać błędne koło

1 stycznia 1

Poprawny projekt akustyczny sprawia, że nie musimy krzyczeć, aby nas słyszano

Szkoła Tove Ditlevsens w Danii

Jeśli jesteśmy w zatłoczonym barze lub restauracji, doświadczamy tak zwanego „efektu Lombarda”. Jest to tendencja do mówienia głośniej, gdy poziom hałasu wokół wzrasta, co przekłada się na błędne koło zanieczyszczenia hałasem. Kakofonia dźwięków w restauracji powoduje jedynie irytację. Natomiast w szkołach i szpitalach skutki efektu Lombarda są bardziej niż poważne.

Niedawne badania wykazały, że połowa nauczycieli doznała trwałego uszkodzenia głosu na skutek konieczności krzyczenia, aby można ich było usłyszeć w hałaśliwych salach lekcyjnych1. Naukowcy udowodnili również, że nie pozostaje to bez wpływu na uczniów. Kiedy uczniowie szkół podstawowych wykonywali zadanie w hałaśliwym otoczeniu, 25% z nich wykazywało ograniczoną zdolność do zapamiętywania. Dodatkowo wykazano, że wzrost ogólnego poziomu hałasu o 20 dB opóźnia moment, w którym dzieci 9- i 10-letnie zaczynają samodzielnie czytać, nawet o osiem miesięcy2.

Hałas i uczenie się: Zdolności poznawcze zarówno dzieci, jak i dorosłych są ograniczane przez hałas. W głośnym otoczeniu ich zdolność do uczenia się jest znacznie ograniczona.

Zanieczyszczenie hałasem jest również poważnym problemem w szpitalach. Wykazano, że hałas na poziomie 75 dBA może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie w perspektywie długo- i krótkoterminowej, a jego skutki dla pacjentów mogą obejmować zarówno niedosłuch, jak i podwyższone ciśnienie krwi. Nadmierny hałas obniża zdolności poznawcze pracowników służby zdrowia, utrudniając im logiczne myślenie, koncentrację i wykonywanie złożonych zadań3.

 Ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe skutki zanieczyszczenia hałasem, ważne jest, abyśmy podjęli odpowiednie działania. Dobre rozwiązania akustyczne, które pochłaniają dźwięk, pozwalają pracownikom i uczniom myśleć i rozmawiać z większą łatwością, a jednocześnie tworzą lepsze warunki do nauki i zdrowienia.

1-2 „Building in Sound — BIAMP Systems White Paper”
3 J. D, MD, „Noise in the Operating Room”, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Problemy z głosem
0

nauczycieli doznało trwałego uszkodzenia strun głosowych na skutek hałasu w klasie

Zdolność zapamiętywania
0

spadek zdolności zapamiętywania wśród dzieci w wieku szkolnym narażonych na hałas

Hałas otoczenia
0

to wystarczający poziom hałasu otoczenia, aby wywołać długotrwałe problemy zdrowotne u pacjentów

Izolacja akustyczna

Ograniczenie czynników rozpraszających uwagę i szkodliwych skutków hałasu przy jednoczesnym stworzeniu elastycznej, prywatnej i motywującej do pracy przestrzeni może stanowić wyzwanie. Nasze produkty serii dB łączą w sobie zalety doskonałej izolacji akustycznej i dźwiękochłonności.

Dowiedz się więcej

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy