Zmniejsz głośność

1 stycznia 1

Ludzie są zdrowsi i szczęśliwsi, gdy zanieczyszczenie hałasem jest pod kontrolą

Nie każdy hałas jest czymś złym i zgodzi się z tym każdy wielbiciel głośnej muzyki. Jednak niepożądane dźwięki, zwane również zanieczyszczeniem hałasem, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. 

Hałas może wpływać na sen, podnosić tętno i ciśnienie krwi, a nawet wpływać na sprawność ruchową i funkcje poznawcze. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) każdego roku w Europie 10 000 zgonów  można powiązać z hałasem. Ponadto roczne koszty związane z zanieczyszczeniem hałasem w Europie oszacowano na 52 miliardy dolarów.  

W odpowiedzi EEA i Światowa Organizacja Zdrowia ustaliły cele dotyczące maksymalnych poziomów hałasu, na jakie mogą być narażeni Europejczycy. Organizacje te zalecają, aby poziom hałasu w porze nocnej nie przekraczał 40 dB (obecnie jedna trzecia obywateli UE doświadcza 55 dB), a w ciągu dnia — 65 dB.  Niektóre samorządy podejmują działania w tym kierunku, ograniczając poziom hałasu na przykład podczas imprez odbywających się w nocy.

Zdrowy projekt

Materiały, z których wykonany jest budynek, mają duży wpływ na poziom hałasu — staje się to elementem coraz szerszej dyskusji między architektami, właścicielami budynków i pracownikami służby zdrowia na temat „zdrowego projektu”. Wielu pracowników uważa na przykład, że biura o otwartym planie mogą zakłócać koncentrację, częściowo z powodu narażenia na hałas, który w nich panuje. Gdy dana przestrzeń jest przeznaczona do komunikacji lub zadań poznawczych, jej akustyka jest jednym z najważniejszych problemów branych pod uwagę w trakcie projektowania. 

Materiały budowlane są ważnym elementem rozwiązania tego problemu. Jeśli ich powierzchnie umożliwiają odbijanie się fal dźwiękowych, w pomieszczeniu będzie panował hałas. Zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych umożliwia zarządzanie poziomem hałasu w otoczeniu, podczas gdy izolacja akustyczna zapobiega przenoszeniu się hałasu z jednego pomieszczenia do drugiego. 

Dzięki wyeliminowaniu zanieczyszczenia hałasem dobrze zaprojektowane budynki w istotny sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów ludzi.

Koszty
0

Roczne koszty związane z zanieczyszczeniem hałasem w Europie

Zgony
0

zgonów w Europie rocznie jest związanych z nadmiernym hałasem

Poziom hałasu
0

zalecany poziom hałasu w ciągu dnia

Izolacja akustyczna

Ograniczenie czynników rozpraszających uwagę i szkodliwych skutków hałasu przy jednoczesnym stworzeniu elastycznej, prywatnej i motywującej do pracy przestrzeni może stanowić wyzwanie. Nasze produkty serii dB łączą w sobie zalety doskonałej izolacji akustycznej i dźwiękochłonności.

Dowiedz się więcej

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy