Tworzone z myślą o trwałości

1 stycznia 1

W dłuższej perspektywie czasowej zrównoważony rozwój wymaga gospodarki w obiegu zamkniętym

Liniowy model wykorzystywania zasobów „kup, zrób, wyrzuć” osiągnął już swoje granice. W środowisku jest zwyczajnie zbyt mało zasobów, aby mógł się on utrzymać. Jeśli jednak przyjmiemy podejście oparte na obiegu zamkniętym, w którym ilość odpadów jest minimalizowana, a zasoby są wykorzystywane efektywniej, możemy stworzyć model ekonomiczny, który jest zarówno zrównoważony, jak i rentowny. 

Nigdzie indziej przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym nie jest pilniejsze niż w budownictwie. Co roku budownictwo pochłania trzy miliardy ton surowców, jest największym konsumentem zasobów i wytwarza około jedną trzecią wszystkich odpadów, z których znaczna część trafia na wysypiska śmieci. Dlatego też budynki stanowią główny przedmiot polityki i wytycznych wydawanych przez UE, która stała się liderem w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.

Odzyskujemy surowce wtórne

Model biznesowy grupy ROCKWOOL uwzględnia już podejście oparte na gospodarce w obiegu zamkniętym. Odzyskujemy surowce wtórne, przetwarzamy własne odpady w zapętlonych procesach technologicznych i projektujemy produkty z myślą o trwałości i recyklingu. Jedną z najcenniejszych cech wełny skalnej jest to, że może być wytwarzana z materiałów, które w przeciwnym razie byłyby składowane na wysypiskach lub przetwarzane na produkty o mniejszej wartości. W sumie około jednej trzeciej naszych surowców stanowią odpady z produkcji metali, elektrowni i oczyszczania ścieków. Możemy na przykład przetwarzać żużel z przemysłu metalowego i osad z oczyszczalni ścieków, a nawet niewielkie ilości starej ceramiki, takiej jak potłuczone umywalki i toalety.

Konstrukcja umożliwiająca demontaż

Kolejnym kluczowym aspektem gospodarki w obiegu zamkniętym, jest tworzenie konstrukcji umożliwiających demontaż. Aby produkty mogły być poddane recyklingowi, muszą dać się łatwo zdemontować i rozdzielić na różne materiały. Zastosowanie modułowych materiałów budowlanych, które są łatwe w demontażu, umożliwia ich ponowne wykorzystanie podczas wprowadzania zmian w budynku i eliminuje konieczność ich wyrzucania.    

Z wełny skalnej powstają również produkty, które zachowują to samo działanie przez długi okres użytkowania, są łatwe do demontażu, ponownego użycia i recyklingu. Dzięki swoim właściwościom produkty ROCKWOOL są nieodzowne w procesie przechodzenia na bardziej zrównoważoną gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Circularity, webinar, nl

Circularity at ROCKWOOL Group

Watch how our RockCycle scheme helps construction companies, building owners, and governments meet their recycling goals.

infographic, sustainability, landfill waste
„Chcemy kontynuować naszą pracę, aby wytwarzać jeszcze lepsze produkty, a przy okazji zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Wymaga to wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju w naszych produktach, działalności, a także podczas badań”.
People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy