Tworzone z myślą o trwałości

1 stycznia 1

W dłuższej perspektywie czasowej zrównoważony rozwój wymaga gospodarki w obiegu zamkniętym

Liniowy model wykorzystywania zasobów „kup, zrób, wyrzuć” osiągnął już swoje granice. W środowisku jest zwyczajnie zbyt mało zasobów, aby mógł się on utrzymać. Jeśli jednak przyjmiemy podejście oparte na obiegu zamkniętym, w którym ilość odpadów jest minimalizowana, a zasoby są wykorzystywane efektywniej, możemy stworzyć model ekonomiczny, który jest zarówno zrównoważony, jak i rentowny. 

Nigdzie indziej przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym nie jest pilniejsze niż w budownictwie. Co roku budownictwo pochłania trzy miliardy ton surowców, jest największym konsumentem zasobów i wytwarza około jedną trzecią wszystkich odpadów, z których znaczna część trafia na wysypiska śmieci. Dlatego też budynki stanowią główny przedmiot polityki i wytycznych wydawanych przez UE, która stała się liderem w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.

Odzyskujemy surowce wtórne

Model biznesowy grupy ROCKWOOL uwzględnia już podejście oparte na gospodarce w obiegu zamkniętym. Odzyskujemy surowce wtórne, przetwarzamy własne odpady w zapętlonych procesach technologicznych i projektujemy produkty z myślą o trwałości i recyklingu. Jedną z najcenniejszych cech wełny skalnej jest to, że może być wytwarzana z materiałów, które w przeciwnym razie byłyby składowane na wysypiskach lub przetwarzane na produkty o mniejszej wartości. W sumie około jednej trzeciej naszych surowców stanowią odpady z produkcji metali, elektrowni i oczyszczania ścieków. Możemy na przykład przetwarzać żużel z przemysłu metalowego i osad z oczyszczalni ścieków, a nawet niewielkie ilości starej ceramiki, takiej jak potłuczone umywalki i toalety.

Konstrukcja umożliwiająca demontaż

Kolejnym kluczowym aspektem gospodarki w obiegu zamkniętym, jest tworzenie konstrukcji umożliwiających demontaż. Aby produkty mogły być poddane recyklingowi, muszą dać się łatwo zdemontować i rozdzielić na różne materiały. Zastosowanie modułowych materiałów budowlanych, które są łatwe w demontażu, umożliwia ich ponowne wykorzystanie podczas wprowadzania zmian w budynku i eliminuje konieczność ich wyrzucania.    

Z wełny skalnej powstają również produkty, które zachowują to samo działanie przez długi okres użytkowania, są łatwe do demontażu, ponownego użycia i recyklingu. Dzięki swoim właściwościom produkty ROCKWOOL są nieodzowne w procesie przechodzenia na bardziej zrównoważoną gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Circularity, webinar, nl

Circularity at ROCKWOOL Group

Watch how our RockCycle scheme helps construction companies, building owners, and governments meet their recycling goals.

1/1
„Chcemy kontynuować naszą pracę, aby wytwarzać jeszcze lepsze produkty, a przy okazji zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Wymaga to wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju w naszych produktach, działalności, a także podczas badań”.

Jens Birgersson

Grupa ROCKWOOL
Dyrektor generalny
People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy