Jeszcze lepszy recykling

1 stycznia 1

Upcykling — przekształcanie odpadów w wartościowe produkty.

Przekształcanie odpadów w wartościowe produkty

Wszyscy znamy ideę recyklingu. Specjalistyczne firmy przyjmują odpady (np. plastikowe butelki) i przetwarzają je na foliowe torebki, odzież polarową lub inne artykuły z tworzyw sztucznych. To doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów. Istnieje jednak jeszcze lepszy sposób. Dzięki upcyklingowi odpady są przekształcane w bardziej wartościowe produkty, co zmniejsza zapotrzebowanie na materiały pierwotne.

Upcykling jest jeszcze korzystniejszy niż recykling. Przekształca produkowane odpady, a nawet istniejące wysypiska, w długoterminowe źródło surowców dla przemysłu i umożliwia ograniczenie zapotrzebowania na surowce pierwotne. Przekształca społeczny i ekonomiczny problem w cenne źródło zasobów dla przyszłych pokoleń.

Większość materiałów wtórnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale i papier, jest w rzeczywistości poddawana „downcyklingowi”. Dzieje się tak dlatego, że recykling powoduje ich zanieczyszczenie, a co za tym idzie są przetwarzane na mniej wartościowe produkty, które w końcu lądują na wysypisku. Proces recyklingu ogranicza ogólną ilość odpadów, ale nie zastępuje źródła materiałów pierwotnych wykorzystanych w przetwarzanym produkcie. Aluminium stanowi wyjątek: może być przetwarzane bez końca.

Upcykling na skalę przemysłową

Chociaż nasze produkty są wykonane z kamienia, jednego z najpospolitszych surowców naturalnych na świecie, grupa ROCKWOOL stosuje upcykling na skalę przemysłową. Dzieje się tak dlatego, że technologie, które pomagają nam wytwarzać produkty, umożliwiają również wykorzystanie odpadów z innych sektorów jako surowców. Nasza wełna skalna jest wytwarzana ze średnio jednej trzeciej odpadów poddanych recyklingowi, w tym z żużlu z przemysłu metalurgicznego i osadów z oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że te niskowartościowe produkty uboczne nie trafiają na składowiska odpadów, lecz są wykorzystywane do produkcji izolacji z wełny skalnej, która sprawia, że budynki są bardziej komfortowe i energooszczędne.

Nasza technika łączenia pospolitych surowców z materiałami odpadowymi pochodzącymi z upcyklingu, których nie da się poddać recyklingowi, może mieć lepszy wpływ na środowisko niż produkcja w całości oparta na surowcach wtórnych. Dzieje się tak dlatego, że po przetworzeniu odpadów w wełnę skalną są one użyteczne na stałe, tzn. mogą być bez końca przetwarzane w nową wełnę mineralną tej samej jakości. To dlatego nasze produkty idealnie pasują do koncepcji gospodarki w obiegu zamkniętym i zrównoważonego budownictwa przyszłości.

 

* T. W. Dahl, i wsp. 2011, International Geology Review (tom 53 numery 7–8, czerwiec–lipiec 2011) „The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products”

Materiał skalny
0

Na Ziemi powstaje 38 000 razy więcej materiału skalnego rocznie, niż firma ROCKWOOL zużywa do produkcji wełny skalnej*

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy