Budowanie rozwiązania

1 stycznia 1

Przyjazne dla środowiska budynki mogą być częścią świata opartego na zrównoważonym rozwoju.

Niewykorzystany potencjał

Światowe budownictwo pochłania zbyt duże ilości zasobów i produkuje za dużo odpadów. Na jego potrzeby zużywa się 25% wody i 40% innych zasobów, tworząc przy tym jedną trzecią wszystkich odpadów i 40% dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery na świecie. Patrząc na budownictwo z perspektywy takich statystyk, dochodzimy do wniosku, że nie jest ono przyjazne dla środowiska.

Jednak to właśnie budynki mają ogromny niewykorzystany potencjał, aby stać się kluczowym elementem rozwiązania naszych pilnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Konstrukcje przyjazne dla środowiska mogą pomóc przeciwdziałać zmianom klimatycznym, poprawiając jednocześnie nasze zdrowie, samopoczucie i produktywność.

Aby to osiągnąć, musimy przyjąć kompleksowe podejście do planowania, projektowania i budowy, które uwzględnia wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowanie się wyłącznie na jednym podejściu może mieć negatywny wpływ na ogólną charakterystykę budynku, dlatego normy opracowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) i CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) umożliwiają określenie stopnia, w jakim budynek przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez cały cykl jego eksploatacji. Opracowane normy wykraczają poza oddziaływanie na środowisko i określają, jak budynek wpływa na zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie użytkowników.

Tworzenie ekologicznych projektów

Kluczowym krokiem w projektowaniu przyjaznym dla środowiska jest zmniejszenie ilości energii, jakiej wymaga budynek. Zazwyczaj 80% zużywanej energii przypada na ogrzewanie, chłodzenie, wytwarzanie ciepłej wody i oświetlenie, a pozostałe 20% na materiały budowlane, transport i rozbiórkę. Chociaż projektowanie z myślą o energooszczędności ma zasadnicze znaczenie, ważne jest również, aby projektować w sposób bardziej kompleksowy i zastanowić się, w jaki sposób budynek i wykorzystane materiały mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane po zakończeniu eksploatacji. Konstrukcja i materiały mają również wpływ na inne ważne aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak komfort termiczny, warunki akustyczne i bezpieczeństwo pożarowe.

Systemy oceny

Metoda analizy cyklu życia (LCA) obejmuje użyteczną i powszechnie akceptowaną metodykę, dzięki której można dokładnie ocenić, jak przyjazny dla środowiska jest projekt budynku. W metodzie tej bada się cały ślad środowiskowy budynku, w tym związany z materiałami użytymi do jego budowy. Informacje na temat materiałów znajdują się najczęściej w deklaracjach środowiskowych produktów (EPD).

Jednak to, czy materiał jest ekologiczny, zależy od sposobu, w jaki zostanie uwzględniony w projekcie i nie można tego stwierdzić na podstawie EPD. Mimo to dokumenty te umożliwiają szybszą i dokładniejszą ocenę LCA budynków oraz pomagają firmom budowlanym spełnić normy krajowe i uzyskać punkty w ramach systemów oceny zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Produkty ROCKWOOL mogą pomóc uzyskać punkty w ramach systemów oceny budynków, takich jak LEED®, BREEAM, DGNB (German Sustainable Buildings Council) i HQE (Haute Qualite Environnemental).

Analiza całego cyklu życia budynku umożliwia tworzenie obiektów mających pozytywny wkład w kreowanie świata opartego na zrównoważonym rozwoju. 

Deklaracje zrównoważonego rozwoju produktu

Aby ułatwić dokumentowanie wpływu produktów Rockfon na systemy certyfikacji lub projekty budowlane o szczególnych wymaganiach, dla naszych najpopularniejszych produktów opracowaliśmy szereg deklaracji zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej

Powiązane historie

Nasz sposób myślenia — inne tematy