Lekka sufit podwieszany z płyty sufitowe Rockfon Sofit (Płyta o podstawowej krawędzi A o standardowych wymiarach 600 x 600)

Rockfon® Sofit®

Lekka płyta o klasie C pochłaniania dźwięku