Rockfon® VertiQ®

Odporne na uderzenia panele akustyczne o najwyższych parametrach w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)