order-bucketAby pomóc zrekompensować niekorzystne dla środowiska praktyki związane z przemysłem budowlanym, wdrażane są projekty i technologie dotyczące materiałów odpadowych, takie jak odzyskiwanie surowców wtórnych, mające na celu przetworzenie zużytych materiałów na finalne, pełnowartościowe produkt.

Jens Birgersson (8)
CEO, GM
Musimy kontynuować naszą ciężką pracę, aby wytwarzać jeszcze lepsze produkty, a jednocześnie redukować nasze oddziaływanie na środowisko. Wymaga to wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju zarówno w odniesieniu do naszych produktów, działalności, jak i samego procesu prowadzonych badań.

Jens Birgersson

Dyrektor generalny grupy ROCKWOOL
rockfon